Escola Amadip Esment Esment Escola Professional

Principis

Una escola amb valors: Que impulsa el desenvolupament integral de la persona.

Per a tots i per a cada un:

Que se centra en les diferents especialitats de les persones i dissenya programes flexibles, orientats a reforçar les competències personals.

Col·laboració:

Amb i entre alumnes i formadors, amb les empreses. La suma contribueix al bé comú.

Exigència:

Que busca el compromís amb tots: aprenents, professionals i empresa.

Gaudir:

Que fomenta el treball ben fet, cura i artesà. Que impulsa la passió per les vocacions.

Innovació pedagògica:

Programes i metodologies flexibles que promouen les passions, incorporen la tecnologia i s’adapten a les habilitats múltiples. Amb tutors en formació contínua que acompanyen a l’aprenent durant tot el procés.

Aprendre fent:

L’aprenentatge es genera a partir de l’experiència i participació.

Docents professionals:

Bons mestres, referents en la seva professió i amb experiència en el món laboral.

Empreses compromeses:

Implicades en la preparació i incorporació de joves al mercat laboral. Que busquen incorporar a professionals formats segons les seves necessitats.

Arquitectura per a l’aprenentatge:

Pensada per afavorir la creativitat, comunicació i intercanvi d’idees i coneixements. Espais diàfans i oberts que estimulen l’aprenentatge.