Escola Amadip Esment Esment Escola Professional

Oferta formativa

Comerç (Nivell 1)

Requisitos

Certificat de discapacitat

Activitats auxiliars de magatzem

Activitats auxiliars de comerç

Arts Gràfiques (Nivell 1)

Requisitos

Certificat de discapacitat

Operacions de manipulació i finalització de productes

Administració i Gestió (Nivell 1)

Requisitos

Certificat de discapacitat

Activitats auxiliars a serveis administratius

Agrària (Nivell 1)

Requisitos

Certificat de discapacitat

Activitats auxiliars a vivers, jardins i centres de jardineria

Indústries Alimentàries (Nivell 2)

Requisitos

ESO. Edat: 16-30 anys

Hoteleria i Turisme (Nivell 2)

Requisitos

ESO. Edat: 16-30 anys

Hoteleria i Turisme (Nivell 1)

Requisitos

Certificat de discapacitat