Escola Amadip Esment Esment Escola Professional

Oferta formativa

Serveis Socioculturals i a la Comunitat (Nivell 1) FPO

Neteja superfícies i mobiliari

Administració i Gestió (Nivell 1) FPO

Activitats auxiliars a serveis administratius

Indústries Alimentàries (Nivell 2) FPO

Requisitos

ESO o proves d’accés

Forn i brioixeria

Pastisseria i confiteria

Hoteleria i Turisme (Nivell 2) FPO

Requisitos

ESO i proves d’accés

Cuina

Rebosteria

Servei de bar cafeteria

Servei de restaurant

Comerç (Nivell 1) Oferta formativa

Requisitos

Certificat de discapacitat

Activitats auxiliars de magatzem

Activitats auxiliars de comerç

Arts Gràfiques (Nivell 1) Oferta formativa

Requisitos

Certificat de discapacitat

Operacions de manipulació i finalització de productes

Administració i Gestió (Nivell 1) Oferta formativa

Requisitos

Certificat de discapacitat

Activitats auxiliars a serveis administratius

Agrària (Nivell 1) Oferta formativa

Requisitos

Certificat de discapacitat

Activitats auxiliars a vivers, jardins i centres de jardineria

Indústries Alimentàries (Nivell 2) Oferta formativa

Requisitos

ESO. Edat: 16-30 anys

Tècnic en forn i pastisseria