Escola Amadip Esment Esment Escola Professional

Formació Professional Ocupacional (FPO)

Serveis Socioculturals i a la Comunitat (Nivell 1)

Comerç (Nivell 1)

Arts Gràfiques (Nivell 1)

Operacions bàsiques de manipulació i finalització de productes

Administració i Gestió (Nivell 1)

Agrària (Nivell 1)

Indústries Alimentàries (Nivell 2)

Requisitos

ESO o proves d’accés

Hoteleria i Turisme (Nivell 2)

Requisitos

ESO i proves d’accés