Escola Amadip Esment Esment Escola Professional

Formació Dual

Aprendre i treballar gaudint:
 Un nou model educatiu que, des del primer dia, combina la formació i l’activitat laboral retribuïda en una empresa.

La Formació Professional Dual va adreçada a joves entre 16 i 29 anys, responsables i amb il·lusió d’aprendre una professió treballant i a empreses compromeses amb els joves, que volen participar en la preparació de futurs professionals.