Escola Amadip Esment Esment Escola Professional

Formació contínua

Serveis Socioculturals i a la Comunitat (Nivell 3)

Requisitos

Batxillerat o proves d’accés

Serveis Socioculturals i a la Comunitat (Nivell 2)

Requisitos

ESO o proves d’accés