Escola Amadip Esment Esment Escola Professional

Empreses

Les empreses més competitives incorporen la formació en les seves activitats clau.

Vull contractar aprenents

 1. Contactar amb Esment Escola Professional i comunicar el perfil professional que es vol.
 2. L’empresa selecciona els aprenents. En cas que no tingui candidats, Esment Escola Professional fa una selecció per competències dels aprenents que s’ajusten millor a les necessitats de l’empresa.
 3. Desenvolupament del pla formatiu.
 4. Formalització del contracte i signatura d’acord amb centre formatiu.
T’informem de tot
Formulari de contacte empreses.

Contracte per a la formació i l’aprenentatge i avantatges fiscals. Compromís de l’empresa amb la formació.

Relació entre el tutor de l’empresa i el tutor del centre de formació.

Per formalitzar el contracte i com a garantia del compromís amb la formació de l’aprenent, és obligatori que l’empresa compti amb un tutor format* per aquesta activitat. Aquest tutor estarà en contacte amb l’orientador d’Esment Escola Professional.

*Esment Escola Professional està acreditada per impartir la formació als tutors d’empresa.

Funcions

 • Coordinació del programa formatiu.
 • Establiment d’objectius d’aprenentatge a l’empresa.
 • Seguiment de l’aprenentatge.
 • Avaluació de l’aprenent i informe de resultats.
 • Suport tècnic i pedagògic.
Veure
calendaris
Consultar documents
empreses

Avantatges

 • Aconseguir professionals qualificats i amb formació específica per a l’empresa.
 • Augmentar la competitivitat diferenciant-se mitjançant la formació i la innovació.
 • Participar en una iniciativa compromesa amb els joves i el bé comú.
 • Incentius fiscals i laborals.

Què oferim?

 • Col·laboració en la selecció d’aprenents.
 • Formació i calendaris adaptats a les necessitats de l’empresa.
 • Formació i assessorament dels tutors de l’empresa.
 • Seguiment continu i individualitzat dels aprenents per part dels tutors d’Esment Escola.