Escola Amadip Esment Esment Escola Professional

Serveis Socioculturals i a la Comunitat

Arts Gràfiques

Operacions de manipulació i finalització de productes

Operacions bàsiques de manipulació i finalització de productes

Hoteleria i Turisme

Operacions bàsiques de cuina

Operacions bàsiques de restaurant i bar

Operacions bàsiques a allotjaments

Operacions bàsiques de pastisseria

Octubre 2015Octubre 2015 Tècnic en cuina

Administració i Gestió

Activitats auxiliars a serveis administratius

Agrària

Activitats auxiliars a vivers, jardins i centres de jardineria

Enero 2016Desembre 2015 Activitats auxiliars a vivers, jardins i centres de jardineria – AGAO0108

Septiembre 2015Setembre 2015 Activitats auxiliars d’agricultura – AGAX0208

Activitats auxiliars a allotjaments

Indústries Alimentàries

Oferta per àrees

Operacions bàsiques de cuina

Operacions bàsiques de restaurant i bar

Operacions bàsiques a allotjaments

Operacions bàsiques de pastisseria

Octubre 2015Octubre 2015 Tècnic en cuina

Octubre 2015Octubre 2015 Tècnic en restaurant i bar

Tècnic en forn i pastisseria

Activitats auxiliars a vivers, jardins i centres de jardineria

Altres formacions adreçades a professionals i a empresa

Cursos d’especialització

Serveis Socioculturals i a la Comunitat (Nivell 3)

Requisitos

Batxillerat o proves d’accés

Serveis Socioculturals i a la Comunitat (Nivell 2)

Requisitos

ESO o proves d’accés

Formació contínua

Serveis Socioculturals i a la Comunitat (Nivell 1)

Comerç (Nivell 1)

Arts Gràfiques (Nivell 1)

Administració i Gestió (Nivell 1)

Agrària (Nivell 1)

Indústries Alimentàries (Nivell 2)

Requisitos

ESO o proves d’accés

Hoteleria i Turisme (Nivell 2)

Requisitos

ESO i proves d’accés

FPO

Operacions bàsiques de cuina

Operacions bàsiques de restaurant i bar

Operacions bàsiques a allotjaments

Operacions bàsiques de pastisseria

Enero 2016Desembre 2015 Activitats auxiliars a vivers, jardins i centres de jardineria – AGAO0108

Septiembre 2015Setembre 2015 Activitats auxiliars d’agricultura – AGAX0208

Comerç (Nivell 1)

Requisitos

Certificat de discapacitat

Activitats auxiliars de magatzem

Activitats auxiliars de comerç

Arts Gràfiques (Nivell 1)

Requisitos

Certificat de discapacitat

Operacions de manipulació i finalització de productes

Administració i Gestió (Nivell 1)

Requisitos

Certificat de discapacitat

Agrària (Nivell 1)

Requisitos

Certificat de discapacitat

Activitats auxiliars a vivers, jardins i centres de jardineria

Indústries Alimentàries (Nivell 2)

Requisitos

ESO. Edat: 16-30 anys

Hoteleria i Turisme (Nivell 2)

Requisitos

ESO. Edat: 16-30 anys

Oferta formativa