Escola Amadip Esment Esment Escola Professional

Serveis Socioculturals i a la Comunitat

Arts Gràfiques

Operacions de manipulació i finalització de productes

Operacions bàsiques de manipulació i finalització de productes

Hoteleria i Turisme

Operacions bàsiques de cuina

Operacions bàsiques de restaurant i bar

Operacions bàsiques a allotjaments

Operacions bàsiques de pastisseria

Octubre 2015Octubre 2015 Tècnic en cuina

Administració i Gestió

Activitats auxiliars a serveis administratius

Agrària

Activitats auxiliars a vivers, jardins i centres de jardineria

Enero 2016Desembre 2015 Activitats auxiliars a vivers, jardins i centres de jardineria – AGAO0108

Septiembre 2015Setembre 2015 Activitats auxiliars d’agricultura – AGAX0208

Activitats auxiliars a allotjaments

Indústries Alimentàries

Oferta per àrees

Operacions bàsiques de cuina

Operacions bàsiques de restaurant i bar

Operacions bàsiques a allotjaments

Operacions bàsiques de pastisseria

Octubre 2015Octubre 2015 Tècnic en cuina

Octubre 2015Octubre 2015 Tècnic en restaurant i bar

Tècnic en forn i pastisseria

Activitats auxiliars a vivers, jardins i centres de jardineria

Altres formacions adreçades a professionals i a empresa

Cursos d’especialització

Serveis Socioculturals i a la Comunitat (Nivell 3)

Requisitos

Batxillerat o proves d’accés

Serveis Socioculturals i a la Comunitat (Nivell 2)

Requisitos

ESO o proves d’accés

Formació contínua

Serveis Socioculturals i a la Comunitat (Nivell 1)

Neteja superfícies i mobiliari

Comerç (Nivell 1)

Arts Gràfiques (Nivell 1)

Administració i Gestió (Nivell 1)

Agrària (Nivell 1)

Indústries Alimentàries (Nivell 2)

Requisitos

ESO o proves d’accés

Forn i brioixeria

Pastisseria i confiteria

Hoteleria i Turisme (Nivell 2)

Requisitos

ESO i proves d’accés

Cuina

Rebosteria

Servei de bar cafeteria

Servei de restaurant

Comerç (Nivell 1)

Requisitos

Certificat de discapacitat

Activitats auxiliars de magatzem

Activitats auxiliars de comerç

Arts Gràfiques (Nivell 1)

Requisitos

Certificat de discapacitat

Operacions de manipulació i finalització de productes

Administració i Gestió (Nivell 1)

Requisitos

Certificat de discapacitat

Agrària (Nivell 1)

Requisitos

Certificat de discapacitat

Activitats auxiliars a vivers, jardins i centres de jardineria

Indústries Alimentàries (Nivell 2)

Requisitos

ESO. Edat: 16-30 anys

Hoteleria i Turisme (Nivell 2)

Requisitos

ESO. Edat: 16-30 anys

Oferta formativa